Gia Sư TPHCM

"Gia Sư Thiên Phúc Cung Ứng Gia Sư Chuyên Môn Giỏi-Cam Kết Chất Lượng"

Gia Sư Dạy Kèm Quận 7 - Cần Tìm Gia Sư Quận 7

Gia Sư Dạy Kèm Quận 7 - Cần Tìm Gia Sư Quận 7

 

Đội ngũ gia sư dạy kèm quận 7 là những giáo viên - sinh viên sinh sống, công tác giảng dạy và học tập tại địa bàn quận 7 và các quận lân cận. Trung tâm chúng tôi thành lập đội ngũ chuyên biệt này với tiêu chí: "Gia sư giỏi, Tận tâm và Kiên nhẫn" - đó là yếu tố quyết định then chốt trong việc cải thiện cũng như nâng cao kiến thức của học viên.

 
Chi tiết
Gia Sư Quận 8 - Giáo Viên, Sinh Viên Giỏi Dạy Kèm Tại Nhà

Gia Sư Quận 8 - Giáo Viên, Sinh Viên Giỏi Dạy Kèm Tại Nhà

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 8 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Trung Tâm Gia Sư Quận 12 TPHCM

Trung Tâm Gia Sư Quận 12 TPHCM

 

Đội ngũ gia sư tại Trung tâm gia sư quận 12 TPHCM là những người sinh sống, công tác giảng dạy và học tập tại địa bàn quận 12 và các quận lân cận. Chúng tôi thành lập đội ngũ chuyên biệt này với tiêu chí: "gia sư giỏi, tận tâm và kiên nhẫn" - đó là yếu tố quyết định then chốt trong việc cải thiện cũng như nâng cao kiến thức của HV.

 

 

Chi tiết
Dạy Kèm Tại Nhà Quận Bình Tân - Gia Sư Giỏi, Uy Tín

Dạy Kèm Tại Nhà Quận Bình Tân - Gia Sư Giỏi, Uy Tín

 

Đội ngũ dạy kèm tại nhà quận Bình Tân là những người sinh sống, công tác giảng dạy và học tập tại địa bàn quận Bình Tân và các quận lân cận. Trung tâm chúng tôi thành lập đội ngũ chuyên biệt này với tiêu chí: "gia sư giỏi, tận tâm và kiên nhẫn" - đó là yếu tố quyết định then chốt trong việc cải thiện cũng như nâng cao kiến thức của học viên.

 
Chi tiết
Gia Sư Quận 1 - Dạy Kèm Quận 1

Gia Sư Quận 1 - Dạy Kèm Quận 1

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 1 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Trung Tâm Gia Sư Quận 2 - Tìm Gia Sư Quận 2 Giỏi, Uy Tín

Trung Tâm Gia Sư Quận 2 - Tìm Gia Sư Quận 2 Giỏi, Uy Tín

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ giáo viên - sinh viên tại trung tâm gia sư quận 2 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Dạy Kèm Tại Quận 2 - Gia Sư Giỏi, Uy Tín, Chất Lượng Cao

Dạy Kèm Tại Quận 2 - Gia Sư Giỏi, Uy Tín, Chất Lượng Cao

 

Đội ngũ dạy kèm tại quận 2 là những người sinh sống, công tác giảng dạy và học tập tại địa bàn quận 2 và các quận lân cận. Trung tâm chúng tôi thành lập đội ngũ chuyên biệt này với tiêu chí: "gia sư giỏi, tận tâm và kiên nhẫn" - đó là yếu tố quyết định then chốt trong việc cải thiện cũng như nâng cao kiến thức của học viên.

 
Chi tiết
Gia Sư Quận 3 - Dạy Kèm Quận 3

Gia Sư Quận 3 - Dạy Kèm Quận 3

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 3 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 

 

Chi tiết
Gia Sư Quận 4 - Dạy Kèm Quận 4

Gia Sư Quận 4 - Dạy Kèm Quận 4

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 4 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Quận 5 - Dạy Kèm Quận 5

Gia Sư Quận 5 - Dạy Kèm Quận 5

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 5 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Dạy Kèm Tại Quận 5 - Gia Sư Ở Quận 5

Dạy Kèm Tại Quận 5 - Gia Sư Ở Quận 5

 

Đội ngũ dạy kèm tại quận 5 là những người sinh sống, công tác giảng dạy và học tập tại địa bàn quận 5 và các quận lân cận. Trung tâm chúng tôi thành lập đội ngũ chuyên biệt này với tiêu chí: "gia sư giỏi, tận tâm và kiên nhẫn" - đó là yếu tố quyết định then chốt trong việc cải thiện cũng như nâng cao kiến thức của học viên.

 
Chi tiết
Gia Sư Quận 6 - Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm

Gia Sư Quận 6 - Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 6 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Trung Tâm Gia Sư Tại Quận 6

Trung Tâm Gia Sư Tại Quận 6

 

Trung Tâm Gia Sư Tại Quận 6 trực thuộc Công Ty Giáo Dục & Đào Tạo THIÊN PHÚC- là một đơn vị dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp. Chúng tôi cung ứng gia sư phục vụ cho nhu cầu học tập trong địa bàn quận 6. Với phương châm làm việc "CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG", Trung Tâm Gia Sư Thiên Phúc chúng tôi không ngừng phấn đấu để trở thành một trung tâm gia sư tốt nhất tại TPHCM.

 
Chi tiết
Gia Sư Quận 7 - Dạy Kèm Quận 7

Gia Sư Quận 7 - Dạy Kèm Quận 7

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 7 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Quận 8 - Gia Sư Giỏi, Uy Tín

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Quận 8 - Gia Sư Giỏi, Uy Tín

 

Đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà quận 8 là những giáo viên - sinh viên sinh sống, công tác giảng dạy và học tập tại địa bàn quận 8 và các quận lân cận. Trung tâm chúng tôi thành lập đội ngũ chuyên biệt này với tiêu chí: "gia sư giỏi, tận tâm và kiên nhẫn" - đó là yếu tố quyết định then chốt trong việc cải thiện cũng như nâng cao kiến thức của học viên.

 
Chi tiết
Gia Sư Quận 9 - Dạy Kèm Quận 9

Gia Sư Quận 9 - Dạy Kèm Quận 9

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 9 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Quận 10 - Dạy Kèm Quận 10

Gia Sư Quận 10 - Dạy Kèm Quận 10

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 10 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Gia Sư Quận 11 - Dạy Kèm Quận 11

Gia Sư Quận 11 - Dạy Kèm Quận 11

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 11 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Quận 12 - Dạy Kèm Quận 12

Gia Sư Quận 12 - Dạy Kèm Quận 12

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư quận 12 chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Gò Vấp - Dạy Kèm Quận Gò Vấp

Gia Sư Gò Vấp - Dạy Kèm Quận Gò Vấp

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Gò Vấp chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Dạy Kèm Tại Nhà Quận Gò Vấp - Gia Sư Giỏi, Uy Tín

Dạy Kèm Tại Nhà Quận Gò Vấp - Gia Sư Giỏi, Uy Tín

 

Đội ngũ dạy kèm tại nhà quận Gò Vấp là những người sinh sống, công tác giảng dạy và học tập tại địa bàn quận Gò Vấp và các quận lân cận. Trung tâm chúng tôi thành lập đội ngũ chuyên biệt này với tiêu chí: "gia sư giỏi, tận tâm và kiên nhẫn" - đó là yếu tố quyết định then chốt trong việc cải thiện cũng như nâng cao kiến thức của học viên.

 
Chi tiết
Gia Sư Cần Giờ - Dạy Kèm Huyện Cần Giờ

Gia Sư Cần Giờ - Dạy Kèm Huyện Cần Giờ

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Cần Giờ chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Gia Sư Củ Chi - Dạy Kèm Huyện Củ Chi

Gia Sư Củ Chi - Dạy Kèm Huyện Củ Chi

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Củ Chi chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Nhà Bè - Dạy Kèm Huyện Nhà Bè

Gia Sư Nhà Bè - Dạy Kèm Huyện Nhà Bè

 
Trung Tâm Gia Sư Thiên Phúc luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Nhà Bè chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Bình Thạnh - Dạy Kèm Quận Bình Thạnh

Gia Sư Bình Thạnh - Dạy Kèm Quận Bình Thạnh

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Bình Thạnh chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Hóc Môn - Dạy Kèm Huyện Hóc Môn

Gia Sư Hóc Môn - Dạy Kèm Huyện Hóc Môn

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Hóc Môn chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Bình Chánh - Dạy Kèm Huyện Bình Chánh

Gia Sư Bình Chánh - Dạy Kèm Huyện Bình Chánh

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Bình Chánh chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Thủ Đức - Dạy Kèm Quận Thủ Đức

Gia Sư Thủ Đức - Dạy Kèm Quận Thủ Đức

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Thủ Đức chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Gia Sư Phú Nhuận - Dạy Kèm Quận Phú Nhuận

Gia Sư Phú Nhuận - Dạy Kèm Quận Phú Nhuận

 

Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Phú Nhuận chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.

Chi tiết
Gia Sư Bình Tân - Dạy Kèm Quận Bình Tân

Gia Sư Bình Tân - Dạy Kèm Quận Bình Tân

 
Trung Tâm Gia Sư THIÊN PHÚC luôn ý thức được rằng: Lĩnh vực giáo dục chỉ thành công khi ta biết cống hiến hết mình bằng CÁI TÂM & LÒNG TỰ TRỌNG. Chính vì lẽ đó, đội ngũ gia sư Bình Tân chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, tất cả họ đã được khẳng định nghiệp vụ sư phạm qua giai đoạn tuyển chọn và tập huấn kỹ năng.
 
Chi tiết
Liên kết website
Quảng cáo
Liên hệ với chúng tôi

 

 

► Từ Thứ 2 đến Thứ 6

  (7g30 - 18g00)

 

(028) 38 909 656
 


 

► Phục Vụ Cả Tuần

     (Từ 7g30 - 21g00)

 

0919 662 940

 

Quảng cáo
GIA SƯ CÁC TỈNH

CÔNG TY GD & ĐT THIÊN PHÚC

 

►VP Gia Sư TPHCM:

 

 

* Chi nhánh 1:

 

 53-55 - Đường 74 - P10 - Quận 6

 

 

* Chi nhánh 2

 

05 - Nguyễn Kim Cương - Ấp 10

     Tân Thạnh Đông - Củ Chi

 

 

* Chi nhánh 3:

 

TM04 - Block 3 - Căn hộ Tecco Green Nest

              Phan Văn Hớn - Quận 12

 

 

* Chi nhánh 4:

 

95 - Đường số 4 - KDC Lê Thành

          P. An Lạc - Bình Tân

 

 

Điện thoại VP: (028) 38 909 656

 

[7g30 - 18g00, từ Thứ Hai - Thứ Sáu]

 

 

* Hotline: 0919 662 940

 

    (Cả tuần: Từ 7g30 - 21g00)

 

 

* Email 1: giasuthienphuc@yahoo.com

 

* Email 2: giasuthienphuc@gmail.com

 

Website: www.giasuthienphuc.com

 

                 (GIA SƯ SƯ PHẠM)

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0919 662 940 (Cả tuần: 7g30 - 21g00)

 

    Copyright  @Công Ty Giáo Dục & Đào Tạo THIÊN PHÚC

Tìm chúng tôi trên Facebook !

Thiết kế website www.webso.vn
0919662940 hotline